Zakres Działań

System zabezpieczeń przed szkodnikami oferowany przez nas oparty jest na zasadach systemu HACCP…

System zabezpieczeń przed szkodnikami oferowany przez nas oparty jest na zasadach systemu HACCP – tj. Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych związanych między innymi z zanieczyszczeniami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. HACCP to system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. Skuteczne i bezpieczne zwalczanie szkodników w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego powinno być częścią każdego systemu HACCP. Inspekcja w systemie HACCP ma charakter zabiegu prewencyjnego. Metody inspekcji pozwalają wykryć i zlikwidować każde zagrożenie już w zarodku. W tym celu stosowane są urządzenia do monitorowania szkodników. Jednocześnie prowadzona jest odpowiednia dokumentacja HACCP zawierająca m.in. listę działań korygujących. HACCP stanowi metodyczne i systematyczne zastosowanie nauki i technologii do planowania, sterowania i dokumentowania produkcji bezpiecznej żywności:

  • Rozpoznanie zagrożeń i opracowanie środków ich kontroli
  • Określenie „Krytycznych punktów kontrolnych”, gdzie muszą być stosowane szczególne środki ostrożności
  • Ustalenie granic, jakie muszą być przestrzegane, aby punkty krytyczne pozostały pod kontrolą
  • Ustalenie systemu nadzorowania kontroli tych punktów
  • Stworzenie planu naprawczego w wypadku utraty kontroli nad punktem krytycznym
  • Ustalenie postępowania sprawdzającego, czy HACCP działa prawidłowo

Opracowanie odpowiedniej dokumentacji i systemu zapisów.

FIDUS ROMAN SUCHECK

DERATYZACJA – DEZYNSEKCJA – DEZYNFEKCJA

ul. Gwiaździsta 7A/2

55-020 Żórawina

609 619 787
fidus@fidus.net.pl