Zabezpieczamy

Wykonując usługi stosujemy środki produkowane przez renomowane europejskie i amerykańskie koncerny farmaceutyczno-chemiczne.

Zabezpieczamy:

 • Bez konieczności wstrzymywania produkcji.
 • Wybierając metody najmniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.
 • Gwarantując trwałe rozwiązania problemu.
 • Spełniając wszystkie wymagania audytorów w zakresie świadczonych przez nas usług.
 • Wykonując usługi przez wykwalifikowaną, dobrze przeszkoloną kadrę.
 • Pochodząc indywidualnie do każdego klienta.
 • Działając zgodnie z opisanym programem zwalczania szkodników.

Proces wdrożenia usługi podzielony jest na dwa etapy:

 1. Gruntowne zabezpieczenie – polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej obiektu oraz zainstalowaniu systemu monitorującego, którego zadaniem jest kontrolowanie i wychwycenie punktów skażonych.
 2. Serwis – Serwisy prowadzone w regularnych odstępach czasu w terminach uzgodnionych wcześniej z Klientem np. 1 tydzień każdego miesiąc

Obsługujemy :

 • zakłady produkcyjne branży spożywczej,
 • zakłady produkcyjne branży przemysłowej,
 • zakłady gastronomiczne- żywienia zbiorowego,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
 • fermy drobiu- trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych.
 • magazyny zbożowe i młyny,
 • piekarnie i cukiernie
 • szkoły, przedszkola,
 • hotele,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • osoby prywatne

Wykonując usługi stosujemy środki produkowane przez renomowane europejskie i amerykańskie koncerny farmaceutyczno-chemiczne. Wszystkie używane przez nas preparaty posiadają wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu stosowania w Polsce (Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Państwowego Zakładu Higieny).

FIDUS ROMAN SUCHECK

DERATYZACJA – DEZYNSEKCJA – DEZYNFEKCJA

ul. Gwiaździsta 7A/2

55-020 Żórawina

609 619 787
fidus@fidus.net.pl